• 2 BHK Flat For Sale In Nayabad, Kolkata
    525 Sq.ft. / 2 Bedrooms / 3 Floor / 2 Bathrooms
  • 2 BHK Flat For Sale In Nayabad, Kolkata
    600 Sq.ft. / 2 Bedrooms / 2 Floor / 2 Bathrooms
  • 2 BHK Flats & Apartments For Sale In Mukundapur, Kolkata
    834 Sq.ft. / 9 Acre / 2 Bedrooms / 17 Floor / 2 Bathrooms